Gyvenimo aprašymas

Darbo patirtis:

Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. – vaikų ir suaugusiųjų psichologė (vaikų ir suaugusiųjų psichologinis konsultavimas, psichoterapija).
Kęstučio g. 41a, LT-08123 Vilnius.

Nuo 2017 m. balandžio mėn. – psichologė (vaikų ir tėvų psichologinis konsultavimas vaikų elgesio, emocinių bei mokymosi sunkumų klausimais, rekomendacijų įvairiais vaikų sunkumų klausimais ruošimas, vaikų psichologinis įvertinimas).
Vilniaus lopšelis-darželis „Pabiručiai“, Brolių g. 18, LT – 02152 Vilnius.

Nuo 2017 m. Gabiųjų ugdymo centro psichologė – konsultantė (gabių vaikų įvertinimas, mokymų rengimas, tėvų ir vaikų konsultavimas).
Daukanto a. 1, LT-01122 Vilnius.

2014 m. rugsėjis – 2016 gruodis – lektorė Mykolo Romerio universitete (psichologijos, psichologijos tyrimų metodologijos, asmenybių psichologijos, karjeros vystymo psichologijos paskaitų bei seminarų vedimas studentams).
Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius.

2012 m. rugsėjis – 2015 m. lapkritis – psichologė (vaikų, tėvų ir mokytojų psichologinis konsultavimas vaikų elgesio, emocinių bei mokymosi sunkumų klausimais, psichologinių tyrimų organizavimas, įgyvendinimas, tyrimų išvadų parengimas, prevencinių programų rengimas ir dalyvavimas jose, mokinių psichologinis įvertinimas).
Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija, Architektų g. 68, LT-04109 Vilnius.

 

Kita profesinė patirtis:

Nuo 2017 m. kovo mėn.
Facebook puslapio „Mokslu grįsta psichologija“ įkūrėja, tekstų autorė
Informacijos puslapiui paieška, mokslinės literatūros analizė, tekstų rengimas, puslapio administravimas

2016 m. rugsėjo – spalio mėn.
Research intern (mokslinė stažuotė)
VU University Amsterdam, De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam, The Netherlands; www.vu.nl

2013 vasario – kovo mėn.
Profesinė praktika Vilniaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje
A.Vivulskio g. 2A, LT-03220, Vilnius

2009 m. – 2013 m.
Vaikų linijos savanorė (emocinė psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams telefonu ir laiškais)

 

Išsilavinimas:

2014 – 2017
Podiplominės studijos „Įvadinis psichoterapijos kursas (kognityvinė ir elgesio psichoterapija)“
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2011 – 2013
Psichologijos (edukacinės) magistro laipsnis
Vilniaus Universitetas

2007 – 2011
Psichologijos bakalauro laipsnis
Vilniaus universitetas

 

Profesinės kvalifikacijos kėlimas konferencijose, seminaruose: 

2017 m. lapkričio 7 d. dalyvavimas seminare „Kaip kalbėti apie lytiškumą su mažaisiais?“ (Vilnius, Lietuva).

2017 m. lapkričio 4-5 d. dalyvavimas praktiniuose mokymuose „Asmenybės sferos įvertinimas naudojant projekcines vertinimo metodikas“ (Kaunas, Lietuva).

2017 m.  rugpjūčio 30 d. dalyvavimas seminare  “Seksualumas ir seksualinių problemų sprendimai psichoterapijoje” (Vilnius, Lietuva).

2017 m. rugpjūčio 17 d. dalyvavimas VšĮ Neuromedicinos instituto organizuotame seminare „Psichologinis atsparumas ir lankstumas. Teoriniai pagrindai ir praktinių įgūdžių lavinimas“ (Vilnius, Lietuva).

2017 m. gegužės 26 – 28 d. dalyvavimas Network of Youth Excellence organizuotame tarptautiniame renginyje „NYEX Assembly and meeting“ (Petnica, Serbia).

2017 m. gegužės 15 d. dalyvavimas konferencijoje „Kaip suvaldyti smurtą prieš darbuotojus?“ (Vilnius, Lietuva).

2016 m. spalio 14 d. dalyvavimas simpoziume „Servant-Leadership and Meaningful Work“ (Amsterdamas, Nyderlandai).

2016 m. liepos 10 d. dalyvavimas praktiniame seminare „Longitudinal data analysis: Applications in Mplus“ [ISSBD 2016] (Vilnius, Lietuva).

2016 m. liepos 2 d. dalyvavimas praktiniame seminare „Įsisąmoninimo psichologijos (mindfulness) metodikos jauniems žmonėms ir vaikams“ (Vilnius, Lietuva).

2016 m. birželio 30 – liepos 1 d. dalyvavimas 20 val. trukmės seminare „Kūno terapijos pagrindai“ (Vilnius, Lietuva).

2016 m. balandžio 29 d. dalyvavimas mokslinėje praktinėje konferencijoje „Iššūkiai gyvensenos medicinoje“ (Palanga, Lietuva).

2015 m. gruodžio 10 d. dalyvavimas Elsevier Publishing Campus organizuotame akademiniame seminare „Author Workshop“ (Vilnius, Lietuva).

2015 m. lapkričio 6 d. dalyvavimas konferencijoje „Pagalba somatinėmis ligomis sergantiems vaikams“ (Kaunas, Lietuva).

2015 m. rugsėjo 25 d. dalyvavimas konferencijoje „Pozityvi jaunimo raida Lietuvoje: Iššūkiai ir galimybės“ (Vilnius, Lietuva).

2015 m. rugsėjo 11 d. dalyvavimas prof.dr. A. Fedoravičiaus praktiniame seminare „Kognityvinė nerimo sutrikimų terapija“ (Vilnius, Lietuva).

2015 m. balandžio 11 d. dalyvavimas konferencijoje „Psichologas organizacijoje: inovacijų iššūkiai ir sprendimo galimybės“ (Vilnius, Lietuva).

2015 m. vasario 13-14 d. dalyvavimas tarptautiniame seminare  Doctoral Workshop: Research Methodology and Data Collection Methods (Ryga, Latvija).

2014 m. spalio 22 d. dalyvavimas konferencijoje „Virtualios erdvės iššūkiai patyčių prevencijai“ (Vilnius, Lietuva).

2014 m. rugsėjo 26 d. dalyvavimas seminare „Mokinių ugdymas karjerai: naujieji darbo rinkos iššūkiai profesiniam tapatumui“ (Vilnius, Lietuva).

2014 m. liepos 15 d. dalyvavimas International School Psychology Association rengtame seminare „Cognitive Behavior Therapy (CBT): Developing Basic Knowledge & Skills for school Based Practice“ (Kaunas, Lietuva).

2014 m. gegužės 9 – 11 d. dalyvavimas mokslinėje praktinėje konferencijoje „Qua Vadis, Psichologija?“ (Kaunas, Lietuva).

2014 m. balandžio 26 – 27 d. dalyvavimas mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Šiuolaikinės kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai“ (Vilnius, Lietuva).

2012 m. lapkričio mėn. – 2013 m. balandžio mėn. dalyvavimas mokymuose „Gabių vaikų atpažinimas: standartizuotų BIS-HB ir TCT-DP taikymas“ Vilniaus universitete (Vilnius, Lietuva).

2012 lapkričio 5-7 d. „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“. Papildomi projekto mokymai psichologams 2012 gruodžio 13-14 d. Ir 2013 m. sausio 10-11 d., įgyta darbo su NEO PI-R, NEO-FFI ir LPIK metodikomis kompetencija (Vilnius, Lietuva).

2012 spalio 26 d. „Kai vaikas serga: somatinių ligų psichologiniai aspektai“ (Vilnius, Lietuva).

2011 m. gruodžio 8 – 9 d.Vilniaus universiteto Filosofijos laboratorijos organizuotos konferencijos „Nuo psichotechnikos iki išplėtotos orientavimo karjerai sistemos“ dalyvė (Vilnius, Lietuva).